Monthly Archives: September 2017

پيش‌بينی ويژه‌خواری برای بانك‌ها – اخبار و مطالب خودرو

ابلاغ جریمه اضافه برداشت‌ها از ٣٤ به ١٨ درصد در سکوت خبری روزنامه اعتماد: هفته گذشته نرخ سود بانکی و سایر بازارهای موازی مانند سپرده‌ خودروسازی‌ها و صندوق‌های سرمایه ثابت در ابلاغیه هشت‌بندی بانک مرکزی تعدیل شد

Read More »

تماشای دیوارهای امنیتی این شهرها را از دست ندهید (2) – اخبار و مطالب خودرو

– ترجمه از محمد پارسا حاتمی: از گذشته‌های دور ما درباره جنگ‌ بین کشورها و فتح سرزمین‌ها شنیده ایم و اگر به ما بگویند که عامل موفقیت در این جنگ‌ها چه بوده است، شاید اولین موردی که به ذهن مان خطور کند داشتن ارتشی بزرگ و نیرومند باشد

Read More »