Monthly Archives: October 2017

همکاری ایران و روسیه در توسعه 10 میدان نفتی – اخبار و مطالب خودرو

خبرگزاری مهر: سرپرست هیات مدیره اکتشاف شرکت ملی نفت گفت که شرکت‌های روسی از طریق ایجاد اتحاد استراتژیک با شرکت‌های اروپایی، چینی و آسیای جنوب شرقی می‌توانند سهم بزرگتری از بازار انرژی ایران به دست آورند

Read More »